Bildiri Özetleri
Kongreye Davet

Değerli Türk Nöroloji Derneği Üyeleri,

Nöro-oftalmoloji Sempozyumunun üçüncüsünü 2017 Bahar ayında gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız ve zaman zaman tanı ve tedavi açısından güçlükler yaşadığımız “Nöro-oftalmolojik, Nöro-otolojik aciller”, “Nistagmus” ve “Optik nöropatiler” in ana konular olması düşünülmektedir. Önceki toplantılarda olduğu gibi bu defa da konulara disiplinler arası bir yaklaşım getirmeyi ve bu açıdan Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızın da katkılarını almayı hedeflemekteyiz. Sizlerden de çalışmalarınız ve ilginç olgularınızı paylaşmanızı rica edeceğiz.

Türk Nöroloji Derneği
Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Çalışma Grubu adına

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy