about icons

Sempozyuma Davet

Türk Nöroloji Derneği’nin Değerli Üyeleri, Sevgili Meslektaşlarımız

İki yılda bir düzenlediğimiz Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Sempozyumunu 22-24 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Bu yıl temel yaklaşımımız farklı nörolojik hastalıklarda ortaya çıkan nöro-otolojik,nöro- oftalmolojik bulguları gözden geçirmek, tanı ve tedavi yaklaşımlarını tartışmak olacak. Bunun yanı sıra sizlerce ilgiyle karşılanan yatak başı muayeneleri bizzat yapmanıza olanak sağlayan kursumuz da programda yer alacak. Geçmiş toplantılarımızda olduğu gibi bu defa da konulara disiplinler arası bir yaklaşım getirmeyi ve bu açıdan Kulak Burun Boğaz ve Göz Hastalıkları uzmanı meslektaşlarımızın da katkılarını almayı hedeflemekteyiz. Sizlerden de çalışmalarınız ve ilginç olgularınızı paylaşmanızı rica edeceğiz.

Baharın verdiği enerji ile İstanbul’da buluşmayı umuyoruz.

Türk Nöroloji Derneği
Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Çalışma Grubu adına
Prof. Dr. Neşe Çelebisoy