NÖRO-OFTALMOLOJİ
NÖRO-OTOLOJİ SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM

22 Mart 2019, Cuma

14.00-14.30  Açılış Konuşması   Nilüfer Kale İçen
14.30-17.00   Nöro-Oftalmolojik ve Nöro-Otolojik Pratik Uygulamalı Muayene Kursu
NÖROOFTALMOLOJİK MUAYENE 
14.30-17.00 Oturum Başkanı:  Tülay Kansu, Fethi İdiman
Salon A 
Afferent Sistem Muayenesi 
Moderatör:  Fethi İdiman
Konuşmacılar:  Hale Batur Çağlayan, Pınar Kahraman Koytak
Görme Keskinliği
Renk Görme, Kontrast Duyarlılığı, Fotostres Test
Görme Alan Defektleri (Konfrontasyon, Amsler Grid)
RAPD değerlendirmesi 
OCT Sonucunun Yorumlanması
14.30-17.00 Salon B
Efferent Sistem Muayenesi 
Moderatör:  Tülay Kansu 
Konuşmacılar:  Havva Keklikoğlu, Funda Uysal Tan
Pupilla Muayenesi (Oda Işığı, Aydınlık, Karanlık)
Kapama Testleri, Hirschberg Testi
Göz Hareketleri Muayenesi (Sakkad, Pursuit)
Diskonjuge Göz Hareketleri (Konverjans-Diverjans)
Kırmızı Cam, Maddox Rod Testi
Ptoz Değerlendirmesi ve Testler (Buz Testi, Yorma Testi, Levator Fonksiyonları)
NÖROOTOLOJİK MUAYENE
14.30-17.00 Oturum Başkanı:  Önder Akyürekli, Gülden Akdal
Salon C
Vestibulo-Oküler ve Vestibulo-Spinal Testler 
Moderatör:  Önder Akyürekli 
Konuşmacılar:  İlksen Çolpak Işıkay, Ayşin Kısabay Ak
Nistagmus
Skew Deviasyon Değerlendirmesi (Alternan Kapama)
Head İmpuls (Baş İtme) Test
Romberg, Keskin Romberg
Past Pointing
Yürüme, Tandem Yürüme
14.30-17.00 Salon D
Pozisyonel Testler 
Moderatör:  Gülden Akdal
Konuşmacılar:  Hülya Toydemir, Feray Güleç
Dix-Hallpike
Side Lying (yan yatma)
Roll testi
17.00-17.15 ARA
17.15-18.30 Sözel Bildiri Oturumu
  Moderatör:  Nilüfer Kale
  Konuşmacılar:  Nilüfer Bal, Ceren Çetin Akkoç, Fatma Selin Kaya, Gülten Tata, Sinem Yazıcı Akkaş, Figen Varlıbaş, Gözde Nur Doğan

23 Mart 2019, Cumartesi

08.00-09.00  Sözel Bildiri Oturumu   
Moderatör:  Tülay Kansu
Konuşmacılar:  Tuncay Gündüz, Gökçen Gözubatık Çelik, Betül Tuğcu, Reyyan Sürmeli, Sami Ömerhoca
09.00-09.15  Kahve arası
SEREBROVASKÜLER HASTALIKLAR VE NÖRO-OFTALMOLOJİ 
09.15-12.00 Moderatör:  Canan Togay Işıkay, Neşe Çelebisoy
09.15-09.45  Geçici Görme Kaybı, Oküler İskemik Sendrom  Eylem Değirmenci 
09.45-10.15  İskemik Optik Nöropatiler  Hale Batur Çağlayan
10.15-10.45  Vasküler Beyin Sapı Sendromları  Canan Togay Işıkay
10.45-11.00  Kahve Arası  
11.00-11.30  Vasküler Vertigo  Neşe Çelebisoy
11.30-12.00  İşitme Kaybı  Serkan Orhan
12.00-13.00  Öğle Arası
13.00-15.30  Demyelinizan Hastalıklara Nöro-Oftalmolojik Yaklaşımlar 
  Moderatör:  Nilüfer Kale, Levent Sinan Bir
13.00-13.30  Optik Nöritte Optik Disk İncelemesinin Ayırıcı Tanıda Önemi  Betül Tuğcu 
13.30-14.00  Tipik Optik Nöropati  Nilüfer Kale İçen
14.00-14.30  Atipik Optik Nöropatiler, Görme Kaybında Kırmızı Bayraklar Nelerdir?  Gülden Akdal
14.30-15.00  MS’de Diğer Nöro-Oftalmolojik Bulgular  Levent  Sinan Bir
15.00-15.30  OCT ve OCT Anjiyografinin Demyelinizan Hastalıkların Tanı ve Takibinde Rolü Fethi İdiman
15.30-16.00  Kahve Arası
16:00-18:00 Nöro-Oftalmoloji ve Başağrısı 
  Moderatör:  Figen Gökçay, Nefati Kıylıoğlu
16.00-16.30  Migrende Nöro-Oftalmolojik Bulgular Şebnem Bıçakcı
16.30-17.00  Ağrılı Orbitopatiler  Nefati Kıylıoğlu
17.00-17.30  Vestibüler Migren  Figen Gökçay
17.30-17.45  Kahve Arası
17.45-19.00  İdiopatik İntrakranyal Hipertansiyon 
17.45-18.15  İdiopatik İntrakranyal Hipertansiyon Klinik ve Tanısı  Tülay Kurt İncesu
18.15- 18.35  İİH Medikal Tedavi Yaklaşımları  Hülya Ertaşoğlu Toydemir
18.35-18.55  İİH Cerrahi Tedavi Yaklaşımlar Feyza Önder 
18.55-19.15  IIH'de Diğer Tedavi Yaklaşımları Michael Halmagyi

24 Mart 2019, Pazar

08.00-09.00  Sözel sunumlar   
Moderatör:  Önder Akyürekli
Konuşmacılar:  Zeynep Eylül Ercan, Shahla Goyushova, Gülsüm Saruhan, Dilek Topkartı, Fulya Eren
09:30-10:30 Vestibulopatiler
Moderatör:   Mehmet Karataş, Şebnem Bıçakçı
09.30-10.00  Vestibüler Nörit  Feray Güleç
10.00-10.30 Bilateral Vestibulopati  Mehmet Karataş
10.30-10.45  Kahve Arası
10.45-13.00  Sinir-kas Kavşağı, Kas hastalıkları, Dejeneratif, Toksik, Herediter Hastalıklarda Nöro-Oftalmolojik Bulgular
Moderatör: Fethi İdiman, Tülay Kurt İncesu
10.45-11.15  Myastenia Gravis ve Kas Hastalıklarında Nöro-oftalmolojik bulgular Pınar Kahraman Koytak
11.15-11.45 Nörodejeneratif Hastalıkların Nöro- Oftalmolojik Bulguları  Funda Uysal Tan
11.45-12.15 Toksik Optik Nöropatiler  İlksen Çolpak Işıkay
12.15-12.30 Herediter Optik Nöropatiler  Çiğdem Doğulu
12.30-13.00 Akılcı İlaç Kullanımı  Elif Söylemez
13.00 Kapanış