NÖRO-OFTALMOLOJİ - NÖRO-OTOLOJİ SEMPOZYUMU

GENEL BİLGİLER

ÖNEMLİ TARİHLER
Kongre Tarihi                                                           22-24 Mart 2019
İndirimli Kayıt ve Konaklama İçin Son Tarih       1 Şubat 2019
Bildiri Son Gönderim Tarihi                                   20 Şubat 2019

Kongre Merkezi
Point Otel, Taksim- İstanbul’dur.

Kongre Dili
Kongre bilimsel dili Türkçe’dir.

İzin Belgeleri
Kongre katılımı için, kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları isteyen katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masası kongre süresince 22 Mart tarihinden itibaren 08:00-20:00 arası açık olacaktır.

İptaller
Kayıt ve konaklama ücretlerinde, 30 Ocak  2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde ödemenin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler kongre bitiminden sonra yapılacaktır.

Yaka Kartı
Tüm katılımcı, refakatçı ve firma temsilcilerine yaka kartı dağıtılacaktır. Yaka kartı olmayan konuklar Kongre aktivitelerine kesinlikle katılamayacaktır.

TTB – STE Puanı
Kongre Türk Tabipleri Birliği tarafından “Sürekli Tip Eğitimi (STE)” olarak kredilendirilmiştir.
Bu krediler ile ilgili kayıt deskimize başvurmanız arz olunur.

Katılım Belgeleri
Kongre katılım belgeleri  23 Mart 2019 tarihinden itibaren Flap Tour kayıt ve danışma masasından dağıtılacaktır.